Site Overlay

De invloed van de radio door de jaren heen

Door de jaren heen heeft er een verandering plaatsgevonden rondom de invloed van de radio. In het verleden was de radio van groot belang om informatie in een hoog tempo te verspreiden over een groot gebied. Hedendaags wordt de radio vooral in gebruik gesteld gedurende een autorit of als achtergrondgeluid bij bezoek.

Met een oog op de doelstellingen van de radio kan het erg fascinerend zijn hoe dat door de jaren heen veranderd is. In dit artikel zal er gekeken worden naar deze veranderingen.

Het ontstaan van de radio

In 1895 vonden diverse uitvinders een manier om elektrische signalen te versturen over een lange afstand. Voordat er via het apparaat muziek werd beluisterd, werd de uitvinding vooral in gebruik gesteld bij scheepvaart. Zo werden er in 1912, gedurende de ramp met de Titanic, ruim 711 passagiers gered, doordat andere schepen noodoproepen via de radio hadden opgevangen van de Titanic.

De radio en het onderwijs

Rond de jaren 1920 en 1930 was vrijwel ieder huis voorzien van een radio. De aanwezige apparatuur had mede invloed op het onderwijs. Jaren eerder waren enkel tekstboeken en lessen aanwezig om informatie te ontvangen, maar de opkomst van de radio bracht daar snel verandering in. Ook werd de radio gebruikt om verschillende gezichtspunten te discussiëren over politieke en sociale kwesties. Hierdoor kreeg men toentertijd een progressievere kijk op de wereld dan de school de leerlingen leerde.

Tijd van de oorlog

Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren radio’s van cruciaal belang voor de leiders. Via de radio was het gemakkelijker om burgers te informeren over de huidige situatie in het land en de wereld. Helaas was er ook een andere kant. Zo werd de radio veel gebruikt als propagandamiddel. Door de toenemende invloed van de radio, op negatief vlak, werden radio’s vrij snel verboden in Europese landen.

Huidige samenleving

Tegenwoordig is het aantrekkelijk de radio aan te zetten als sfeermaker of om op een gemakkelijke manier informatie op te vangen. Naast het apparaat is ook online radio luisteren erg populair geworden onder de mensheid. De radio luisteren is tegenwoordig niet langer van groot belang om informatie te verkrijgen, hiervoor zijn al vrij snel andere manieren ontwikkeld.

http://radio-luisteren.nl