White catalog
Image default
Business / Employment

Dit is waarom zonnepanelen duurzaam zijn

Nederland heeft doelen opgesteld om klimaatverandering tegen te gaan. De overheid probeert het volk te stimuleren milieubewuster te leven en duurzame keuzes te maken om een steentje bij te dragen. Beetje bij beetje zullen de positieve gevolgen zichtbaar worden.

Zonnepanelen spelen in de huidige samenleving een grote rol om de doelen te behalen. Door subsidies en andere voordelen probeert de overheid de mensheid over te halen zonnepanelen aan te schaffen. Welke voordelen bieden de panelen?

Beter voor het milieu

De meest schone energie is zonne-energie opwekken. Helaas maakt de meerderheid van de Nederlandse bevolking gebruik van energie die wordt opgewekt door fossiele brandstoffen, denk hierbij aan aardolie, aardgas en kolen. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt er CO2 vrij; een situatie waar Nederland vanaf wilt. CO2 is namelijk een van de grootste oorzaken van de milieuvervuiling en klimaatverandering. Door het grote verbruik raakt de CO2 op termijn op, waardoor de stoffen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd zal moeten worden. Om deze verscheping te realiseren, zal er ook weer CO2 vrijkomen. Aan de hand van zonnepanelen zullen de fossiele brandstoffen verleden tijd zijn en zal CO2 niet langer een gevaar zijn voor de toekomst.

Daarom zijn ze duurzaam!

De PV-systemen vereisen geen andere (fossiele) brandstoffen, waardoor de lucht niet wordt vervuild. De enige nodige factor van de panelen is de zon die elke dag gratis geproduceerd wordt. De panelen zijn ook in staat indirect licht om te zetten in energie, waardoor de woningen die voorzien zijn van de panelen vrijwel altijd de gewenste hoeveelheid energie ontvangen. De onderdelen in de panelen zijn verantwoordelijk voor de directe omzet van het zonlicht naar bruikbare energie voor in huis. Verder vergen de panelen nihil onderhoud, wat op zijn plaats ook weer duurzaam is!

http://economy.nl