White catalog
Image default
Business / Employment

Hoe kun jij een VCA certificaat krijgen?

Hoe kun jij een VCA certificaat krijgen?

Het VCA is bedoeld om veilig te werken. De V staat voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM), de CA staat voor Checklist Aannemers. In de praktijk wordt door bijna elke opdrachtgever het VCA certificaat verplicht gesteld. Een bedrijf kan VCA gecertificeerd zijn maar ook een individueel persoon kan VCA gecertificeerd zijn.

Om een VCA certificaat te behalen moet je een examen afleggen, zodat je kunt aantonen dat je de lesstof beheerst en in de verschillende werksituaties juist (en veilig) handelt. Via oefentoets kun je gratis proefexamens VCA maken.

 

Wat is VCA

Als een bedrijf werkt met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving dan is een VCA certificaat van belang. In veel gevallen zijn bedrijven met constructiewerkzaamheden, fabrieken of werkplaatsen VCA gecertificeerd. Veel branches die met VCA certificering werken zijn:

In 1989 werd het VCA systeem opgestart door een landelijke werkgroep veiligheid, waardoor veiligheid steeds belangrijker werd. Het systeem was bedoeld om objectief te kunnen toetsen of bedrijven en aannemers hun veiligheidsbeleid op orde hadden.

 

Stichting Samenwerken voor veiligheid

De onafhankelijke stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV) beheert het VCA-systeem, zodat er betrouwbare gegevens in het systeem verwerkt worden. Het Centraal College van Deskundigen VCA draagt zorg voor de ontwikkeling van het VCA-schema. Op basis van dit schema worden de audits uitgevoerd bij de bedrijven, waardoor er een VCA certificaat verstrekt kan worden. Vanzelfsprekend wordt er alleen een VCA certificaat verstrekt op moment dat aan de strenge normen is voldaan.

 

VCA certificering bedrijven

Om in aanmerking te komen voor een VCA certificaat moet een bedrijf 5 stappen doorlopen.

 

Stap 1:

VCA is voor opdrachtgevers en contractors en heeft betrekking op risicovolle omgevingen. Indien een bedrijf niet werkzaam is binnen risicovolle omgevingen voegt een VCA certificaat niks toe.

 

Stap 2:

Er zijn verschillende niveaus VCA van toepassing, waardoor eerst bepaald dient te worden onder welk niveau de organisatie valt. VCA*, VCA** of VCA petrochemie.

 

Stap 3:

Er worden actiepunten opgesteld om het VGM-beheersysteem te verbeteren, zodat aan de strenge eisen van de VCA certificering is voldaan. Er is een handleiding beschikbaar die een bedrijf kan doorlopen, zodat alle aspecten van de kwaliteit van het VGM systeem kritisch geanalyseerd worden.

 

Stap 4:

Nadat de analyse van het VGM-systeem is uitgevoerd dient er vervolgens uitvoering aan gegeven te worden. Dit betekent dat het VGM-systeem verbeterd gaat worden, zodat voldaan wordt aan de normen voor de VCA certificering.

 

Stap 5:

Als alle voorgaande stappen positief zijn doorlopen dan kan een bedrijf een aanvraag indienen voor een audit. Een onafhankelijk deskundig zal een audit uitvoeren, zodat vastgesteld wordt dat aan de normen is voldaan. Is er nog niet aan de normen voldaan dan bestaat de mogelijkheid om de tekortkomingen te verbeteren.

 

Kosten VCA aanvragen

Als eerste krijgt een bedrijf te maken met de interne kosten zoals administratie, beheers en technische kosten. Een bedrijf moet namelijk voldoen aan de normen en er moet dus een kwalitatief goed VGM-systeem geïmplementeerd zijn. Niet alle bedrijven zijn in staat om de handleiding VCA zelfstandig door te nemen en het VGM-systeem te ontwikkelen, waardoor kosten voor de inhuur van een deskundige zullen ontstaan.

Vervolgens zal er continue gewerkt moeten worden aan het verbeteren van het systeem en dient er getoetst te worden of voldaan wordt aan de VCA normen. Er is continue aandacht van medewerkers en leidinggevende voor nodig.

 

VCA personeel

Ook dienen de medewerkers VCA gecertificeerd te zijn, zodat het bedrijf aantoont dat de medewerkers in staat zijn om veilig te kunnen werken. De medewerkers dienen individueel een examen af te leggen en een persoonlijk certificaat te halen. Het is raadzaam dat de medewerker vooraf een proefexamens VCA afleggen, waardoor de slaag kans op het examen toeneemt.

 

Waar certificeren

Er zijn verschillende locaties in Nederland waar je een aanvraag kunt indienen. De SSVV heeft de certificeerders aangewezen en goedgekeurd, zodat de kwaliteit gewaarborgd is. Neem snel contact op om ook te voldoen aan de voorwaarden en werkzaam te kunnen zijn voor verschillende opdrachtgevers.